BeverwijkvoorElkaar

Rijbewijskeuring

Medische keuring rijbewijs voor 75-plussers en voor mensen met gezondheidsbeperkingen
Voor het aanvragen of verlengen van een rijbewijs is het in sommige gevallen verplicht u medisch te laten keuren. Dit geldt voor 75-plussers (rijbewijs A, B en B+E) en voor mensen met gezondheidsbeperkingen (rijbewijs A, B en B+E).

Tijdens de medische rijbewijskeuring wordt onderzocht of u zelfstandig en veilig een voertuig kunt besturen. Om eventuele lichamelijke beperkingen en gezondheidsrisico’s in beeld te kunnen brengen, doet de keuringsarts een lichamelijk onderzoek. Ook wordt uw bloeddruk gemeten, uw urine onderzocht en uw ogen gecontroleerd.

De keuring wordt afgenomen door Jan van Breugel (arts) en Jasper Commandeur (verpleegkundige).

De keuringen vinden eenmaal (of tweemaal bij voldoende aanmeldingen) per maand plaats op woensdag van 09.00 – 13.00 uur.

Hoe werkt het
Het proces voor een rijbewijskeuring is veranderd en dient extra aandacht te krijgen alvorens een afspraak gemaakt kan worden. Kijk hiervoor op de website van het CBR: www.cbr.nl, onder Rijbewijs houden → gezondheidsverklaring dan onder Uw situatie → 75 jaar of ouder of medische situatie.

Komt u er niet uit, dan kunt u een afspraak maken bij de informatiebijeenkomst aansluitend aan de keuringsronde.

Benodigdheden medische keuring rijbewijs
•Potje urine (hoeft maar een klein beetje te zijn)
•Verwijsbrief van het CBR met de keuringformulieren met daarin de ZD-Code
•Wanneer u medicijnen gebruikt: een medicijnenpaspoort (deze kunt u afhalen bij uw apotheek) of medische gegevens met een lijstje van uw huisarts waarvoor medicijnen bestemd zijn.
•Gegevens over voorgeschiedenis en/of aandoeningen van de huisarts. Dit bespoedigt de afhandeling van het CBR.
•Contactlensdragers: neem kaartje mee waarop de sterkte van de lenzen vermeld staat.
•Legitimatiebewijs.
•Uw rijbewijs.

Een rijbewijskeuring voor ‘groot rijbewijs’ nemen wij niet af, deze dient te worden uitgevoerd door een bedrijfsarts.

Kosten medische keuring rijbewijs
Het basistarief is € 40,00 voor 1 of eerste ZD-code. Elke ZD-code extra kost € 10,00.
Bijvoorbeeld: Een rijbewijskeuring met 2 ZD-codes kost € 50,00 of een rijbewijskeuring met 3 ZD-codes kost dan € 60,00.

M.i.v. november 2022 is het basistarief € 47,50 voor 1 of eerste ZD-code. Elke ZD-code extra kost € 12,50.
Bijvoorbeeld: Een rijbewijskeuring met 2 ZD-codes kost € 60,00 of een rijbewijskeuring met 3 ZD-codes kost dan € 72,50.

Afspraak maken
U kunt een afspraak maken telefonisch op werkdagen tussen 09.00 – 13.00 uur T 0251 22 22 22.

Locatie
Welzijn Beverwijk, Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 in Beverwijk