BeverwijkvoorElkaar

Over ons

Het doel van BeverwijkvoorElkaar, onderdeel van Stichting Welzijn Beverwijk, is het stimuleren van zelfstandig (blijven) wonen en (blijven) participeren in de maatschappij. Het verhogen van de zelfredzaamheid door middel van hulp van vrijwilligers. Mensen kunnen tegen een kleine vergoeding geholpen worden bij klusjes die zij zelf niet kunnen doen. Er kan ook hulp geboden worden bij het doen van boodschappen of er kunnen boodschappen gehaald worden.

Het realiseren van voorzieningen als het gaat om kleine huis-, tuin- en keukenklusjes waar doorgaans geen erkende vakman voor ingezet wordt. Het realiseren van voorzieningen bij het doen of laten doen van boodschappen.